^ Góra strony
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
No images

AKTUALNOŚCI

Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Miło nam poinformować społeczność szkolną o przyznaniu stypendiów w ramach projektu " Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015" dla dwóch uczniów naszej szkoły- Mateuszowi Klimkowiczowi i Magdalenie Linkiewicz.

Oboje są uczniami klasy 1a i w ubiegłym roku szkolnym byli lauretami olimpiad przedmiotowych. 

Projekt realizowany jest przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Andrzejki w internacie

Na Andrzejki w końcu listopada, powróżyć sobie wypada”

Wieczór wróżb andrzejkowych w internacie był okazją do dobrej zabawy oraz zapoznania się
ze zwyczajami ludowymi.
Imprezę koordynowali wychowawcy Pani Anna Romanowicz i Pan Paweł Pakuła

Dzień Życzliwości

21 listopada 2014 r. odbył się Dzień Życzliwości, celem którego było kształtowanie postawy wzajemnej życzliwości, rozwijanie empatii, prawidłowych relacji międzyludzkich i stwarzanie okazji do przeżywania przyjemnych uczuć. Wolontariusze udekorowali korytarze kolorowymi napisami zachęcającymi do okazywania sobie wzajemnej sympatii. Symbolem tego szczególnego dnia było utworzenie DRZEWA ŻYCZLIWOŚCI ze wzajemnych pozdrowień uczniów. Koordynatorem akcji była Pani Anna Romanowicz pedagog szkolny i opiekun SKW.

loga_dolne_2
Copyright © 2013. LO Wisznice All Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg