^ Góra strony
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

AKTUALNOŚCI

Spotkanie młodzieży z więźniami- program ,, Prewencja"

W ramach programu  ,,PREWENCJA” rozmawiano z uczniami naszej szkoły na temat odpowiedzialności karnej za popełnione czyny przestępcze oraz o dokonywaniu odpowiednich wyborów życiowych.

W spotkaniu wzięli udział funkcjonariusze Zakładu Karnego we Włodawie oraz trzej skazani, którzy na podstawie własnego „świadectwa życia” uświadamiali młodzieży jakie konsekwencje prawne i moralne niesie ze sobą wejście na „złą drogę”.
Dzięki projekcji filmu „Więzienie – stracony czas” oraz przestrogom osób odbywających karę pozbawienia wolności młodzi ludzie wkraczający w dorosłe życie mogli uświadomić sobie co mogą stracić sięgając po alkohol czy narkotyki, które przyczyniają się do popełniania przestępstw. Niecodzienna lekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, o czym może świadczyć szereg pytań z ich strony skierowanych do więźniów. W ramach projektu uczniowie odwiedzili w czerwcu Zakład Karny we Włodawie.
  
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 

                                                                           

Wyprawka szkolna

 • W roku szkolnym 2014/2015 rodzice uczniów klas III mogą ubiegać się o dofinansowanie do podręczników.
 • Termin składania dokumentów 31.08.2014 r.
 • Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni pracują – zaświadczenie z pracy o dochodach za miesiąc lipiec, oraz zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu lub nie posiadaniu gospodarstwa rolnego.
 • Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni nie pracują – zaświadczenie z pomocy społecznej
  o pobieranych zasiłki,
 • Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni są bezrobotni – zaświadczenie z Urzędu Pracy oraz zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu lub nie posiadaniu gospodarstwa rolnego
 • Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni prowadzą działalność – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2013 r. oraz zaświadczenie z Urzędu Gminy
  o posiadaniu lub nie posiadaniu gospodarstwa rolnego
 • Do obliczenia dochodu podaje się rodziców i dzieci uczące się do 24 roku życia, przebywające we wspólnym gospodarstwie. Dzieci studiujące winne przedstawić zaświadczenie z uczelni lub ksero indeksu.
 • Dochód na jedną osobę nie może przekroczyć 539 zł netto
 • Wszelkie informacje udzielane będą pod nr tel. 535 343 525 lub 603 503 703
 • osoba do kontaktu: p. Beata Włostowska

     Wzór wniosku                                                                                                                  

Obóz survivalowy klas pierwszych

W dniach 5 – 8 czerwca młodzież z I klas mundurowych uczestniczyła w obozie survivalowym w Serpelicach nad Bugiem. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską. Program obozu obejmował: spływ kajakowy, wspinaczkę na ściankę, manewry nocne, marsze na orientację z kompasem, przejście po parku linowym, musztrę oraz zjazd na linie na drugi brzeg rzeki Bug i szereg innych atrakcji. Obozy survivalowe wymagają od uczestników dobrej kondycji fizycznej, sprawności ogólnej i odporności psychicznej. Nasza młodzież mundurowa spisała się znakomicie mimo, że niejednokrotnie na twarzy rysował się grymas bólu z powodu odcisków.

Udział w IV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Rosyjskiej

W dniach 05 – 06 czerwca w Teatrze Muzycznym w Łodzi odbył się IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych od tradycji do współczesności pod hasłem „О спорт ! Ты – радость ! О спорт ! Ты – мир!...(Pierre de Coubertin). Naszą szkołę w koncercie finałowym reprezentowała uczennica klasy Ia Patrycja Dawidiuk. Patrycja zaśpiewała 2 utwory „Олимпийский огонь" i „О нём".

 

 

loga_dolne_2
Copyright © 2013. LO Wisznice All Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg