^ Góra strony
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
rekrutacja.png

AKTUALNOŚCI

Biuletyn informacyjny o szkole

 

Rektutacja:  18 maja 2015 r. od godz. 8.00 - 5 czerwca 2015 r. do godz. 15.00

 

Proponujemy naukę w klasach:

Liceum Ogólnokształcące:

klasa Ia - policyjna    

klasa Ib - straż graniczna           

klasa Ic - akademicka 

 

Technikum:

 technik informatyk

technik logistyk

 

 

Informujemy, że jeżeli odpowiednia liczba uczniów zadeklaruje chęć nauki języka rosyjskiego i języka niemieckiego od podstaw, to szkoła utworzy takie grupy językowe.

      

Akcja ,, Dzieci Lubelszczyzny - polskim dzieciom ze Lwowa"

Dzieci Lubelszczyzny polskim dzieciom ze Lwowa - zbiórka darów


Organizatorzy zbiórki darów "...by się uśmiechały...Dzieci Lubelszczyzny - Dzieciom polskim ze Lwowa" prowadzonej pod Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie zwracają się z gorącą prośbą o włączenie się do akcji wspierającej polskie dzieci mieszkające we Lwowie. Celem tego przedsięwzięcia jest pomoc polskim dzieciom, w trudnej sytuacji społeczno-politycznej. Celem bezpośrednim jest zapewnienie dzieciom podstawowych warunków bytowych oraz wniesienie odrobiny radości w życie najmłodszych. Korzyści dla darczyńców to uwrażliwianie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców na potrzeby innych ludzi. Zamierzeniem organizatorów jest, aby zbiórka przeprowadzona została na terenie całego województwa lubelskiego, nie wyłączając stolicy regionu - Lublina. Organizatorom zależy szczególnie na efektywnym zbieraniu darów, które zostaną przekazane:

polskim dzieciom skupionym wokół parafii św. Antoniego we Lwowie - około 100 osób;
polskim dzieciom w oddziale przedszkolnym – około 50 osób;
polskim i ukraińskim dzieciom w Domu Dziecka przy ul. Tadżyckiej - około 50 osób;

Informacji udziela koordynator Anna Romanowicz

Zakończenie roku w klasach trzecich

Lista uczniów, którzy otrzymali świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem:

  1. Karolina Karpiuk kl. III c - średnia 5, 1; zachowanie – wzorowe
  2. Monika Parchomiuk kl. III c - średnia 5, 0; zachowanie – wzorowe
  3. Klaudia Skurska kl. III c - średnia 4, 9; zachowanie – wzorowe
  4. Agata Ignaciuk kl. III c - średnia 4,89; zachowanie – wzorowe
  5. Martyna Jakubiuk kl. III c - średnia 4, 8; zachowanie – wzorowe

Twój dar dla hospicjum

23 kwietnia 2015 roku odbył się
Apel „Twój dar serca dla hospicjum”

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. "Małego Księcia" funkcjonuje od 1997 roku - jest jedynym w Polsce południowo-wschodniej domowym hospicjum dla dzieci. Swoją pomocą otacza dzieci oraz młodzież
z chorobami nieuleczalnymi. Opieka ma na celu uśmierzenie bólu i innych dokuczliwych objawów fizycznych oraz niesienie ulgi w cierpieniu duchowym. Opieka prowadzona przez Hospicjum jest bezpłatna. Działalność jest finansowana częściowo przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a także z darowizn osób fizycznych, firm, instytucji i fundacji. Lubelskim Hospicjum kieruje jego pomysłodawca ojciec Filip Buczyński.

W szkołach na terenie całego województwa trwa VII edycja akcji "Twój Dar Serca dla Hospicjum” organizowana przez Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

Celem akcji jest cykliczna zbiórka środków finansowych na rzecz podopiecznych Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie oraz rozbudzenie wrażliwości młodzieży szkolnej na potrzeby ludzi chorych i potrzebujących wsparcia. Młodzież, angażując się w to przedsięwzięcie, ma możliwość lepszego zrozumienia potrzeb swoich rówieśników, którzy wymagają pomocy i wsparcia. Zaangażowanie młodych ludzi w taką społeczną akcję jest dla nich informacją o rzeczywistych efektach ich aktywności na rzecz dzieci potrzebujących.

Jeśli jeszcze nie przyłączyłeś się do akcji możesz to zrobić do 30 kwietnia.

Koordynatorem akcji jest Pedagog szkolny Pani Anna Romanowicz

loga_dolne_2
Copyright © 2013. LO Wisznice All Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg